Nghĩa Lộ tổ chức Hội thi “Lung linh vòng Xòe” lần thứ II với 1.400 diễn viên tham gia