Yên Bình: Gần 100 vận động viên tham gia trình diễn thể thao dưới nước