Yên Bình sẵn sàng cho Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Đền Thác Bà và khai hội Đền