Sơ kết 1 năm liên kết vùng phát triển nông nghiệp, du lịch, văn hoá các huyện của 2 tỉnh Yên Bái, Sơn La