Sôi nổi Hội thi múa khèn tốp huyện Mù Cang Chải năm 2023