Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái dâng hương tại Lễ hội Đền Đông Cuông năm 2024