Công ty Điện lực Yên Bái và Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái ký thoả thuận hợp tác về chuyển đổi số