Thành uỷ Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo