Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Hiệp hội Doanh nghiệp Yên Bái: “Đẩy mạnh liên kết, hợp tác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong Khối”