Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái làm việc về kết quả thực hiện kịch bản thu ngân sách 5 tháng đầu năm