Bắc Giang: Kỷ luật 3 cảnh sát giao thông đánh tài xế