Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Yên Bình) ra mắt "Cổng trường an toàn giao thông”.