Cảnh sát giao thông đường thủy Yên Bái ra quân kiểm tra, đảm bảo an toàn giao thông trên hồ Thác Bà dịp nghỉ lễ