Yên Bái khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho trên 230.430 lượt người