"Cánh đồng Chum mùa hoa ban" với các trận đánh của quân tình nguyện Việt Nam trên đất Lào