Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tại Lễ công bố Quyết định ghi danh Lễ hội Đền Đông Cuông vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia