Văn Chấn tổ chức thành công Cuộc diễn tập ứng phó thiên tai, bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2021