Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ 4: Rực rỡ sắc màu diễu diễn "Người Dao xuống phố"