Phát biểu khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ IX của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh