Khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến đá vôi trắng Vũ Gia Yên Bái