Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ cắt băng khánh thành Dự án xây dựng kênh mương nội đồng tại thị xã Nghĩa Lộ