Điện lực Yên Bái đảm bảo cung ứng điện an toàn mùa mưa bão