Văn Chấn phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công