Yên Bình gặp mặt doanh nghiệp năm 2021: Doanh nghiệp, nhà đầu tư ủng hộ các quỹ gần 1,5 tỷ đồng