Xăng dầu giảm giá - người dân và doanh nghiệp Yên Bái phấn khởi