Yên Bái khởi công công trình Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2