Hội Đông Y tỉnh Yên Bái: Hội thảo Tiềm năng phát triển chuỗi giá trị cây dược liệu góp phần phát triển kinh tế - xã hội