Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050