Bắt giữ đối tượng cố ý gây thương tích cho người thi hành công vụ