Công an huyện Yên Bình bắt giữ trên nửa tạ pháo nổ