Lý Vảng Chua – “Khắc tinh” của tội phạm ma túy ở bản Làng Minh