Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động