Nông dân Yên Bái góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh