Yên Bái chung tay phòng, chống ma túy - Kỳ cuối: Những bản làng đã bình yên