Yên Bái chung tay phòng, chống ma túy - Kỳ 1: Ma túy – Nỗi đau chưa hồi kết