Tuổi trẻ Trạm Tấu triển khai công trình khai hoang ruộng nước giúp dân