Hôm nay, Yên Bái ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ