Đêm hội “Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Yên Bái với an toàn giao thông năm 2020”