Yên Bái: Phát hiện và xử lý 5.267 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong tháng ra quân cao điểm