Yên Bái: Tăng 349 xe ô tô đăng ký mới so với cùng kỳ năm 2020