Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái gặp mặt kỷ niệm 68 năm thành lập và 7 năm đi vào hoạt động tại cơ sở mới