Yên Bái tuyên dương, khen thưởng 154 học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2019 - 2020