Thành ủy Yên Bái tuyên dương 19 mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác; trao giải 2 cuộc thi