Ngành y tế Yên Bái: 30 năm nỗ lực công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân