Học và làm theo Bác, Đảng bộ tỉnh Yên Bái phấn đấu vì hạnh phúc nhân dân