Để Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc