Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Đêm hội trăng rằm tại xã Kiên Thành