Đại hội trù bị Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái: Ủng hộ đồng bào miền Trung