Ngày hội toàn dân hiến máu tình nguyện “Trấn Yên ngàn trái tim hồng”