Thành phố Yên Bái: Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2020